დრო

საათის ისარი, ბრუნვა წრიული,
და ვითომ, არის აქ, რამე ღვთიური?

დეკადა, წლები, ჭაღარა თმები:
უკბილო ბავშვიდან უკბილო ბებრამდე.

თვეები, კვირები, დღეები:
ფოთლების ქროლვიდან მდუღარე ქვიშამდე.

წუთები, წამები, დრონი, მეფენი:
გასროლა, დაცემა, სისხლი და სიკვდილი.

საათის ისარი, ბრუნვა წრიული,
და მაინც, არის აქ, რაღაც ღვთიური.